Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh women's union

 • Liên hệ

Sáng ngày 20/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình tiếp nhận gói hỗ trợ phòng chống dịch bệnh và truyền thông thực hành vệ sinh do tổ chức phi chính phủ Đông Tây Hội Ngộ (EMWF) và Bộ Ngoại giao Thương mại - Chính phủ Úc (DFAT) tài trợ.

Đồng chí Tăng Thị Linh Chi - PCT Hội LHPN Hà Tĩnh nhận biểu trưng hỗ trợ trị giá trên 233 triệu đồng từ Tổ chức Đông tây Hội ngộ

Theo đó, tổ chức hỗ trợ 350 bộ thiết bị rửa tay và gói truyền thông về thực hành hành vi vệ sinh với mục đích nâng cao nhận thức cho người dân hỗ trợ phòng chống các dịch bệnh tại 35 xã tham gia thực hiện Dự án Cải thiện vệ sinh nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA (tức CHOBA giai đoạn III) thuộc 3 huyện Hương Sơn, Can Lộc, Cẩm Xuyên với tổng kinh phí hỗ trợ trên 233 triệu đồng.
Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đã hoạt động tại Việt Nam trên 30 năm với nhiều chương trình hoạt động về lĩnh vực nước sạch và vệ sinh. Tại tỉnh Hà Tĩnh, từ năm 2012, Tổ chức đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai dự án CHOBA giai đoạn 1 hỗ trợ các đối tượng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng trên 21.259 hộ xây dựng nhà vệ sinh theo chuẩn của Bộ Y tế với kính phí thực hiện trên 12 tỷ đồng. Từ năm 2018, tổ chức tiếp tục triển khai dự án WOBA giai đoạn 3 với mục đích vận động hỗ trợ trên 3.800 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có các đối tượng dễ bị tổn thương xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn và trên 1.000 hộ tham gia đấu nối công trình nước sạch với kinh phí dự kiến trên 7,4 tỷ đồng.
Các dự án đã có những tác động tích cực đến các đối tượng hưởng lợi và cộng đồng trong việc nâng cao kiến thức và thay đổi hành vi của người dân trong thực hiện các hành vi vệ sinh, bảo vệ môi trường phòng tránh bệnh tật; trực tiếp quan tâm đến chất lượng đời sống của hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng yếu thế trong cộng đồng; góp phần quan trọng thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và thực hiện có hiệu quả tiêu chí 17 về vệ sinh môi trường của Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

                                         


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ tỉnh Hà Tĩnh
   http://nongthonmoihatinh.vn/
   °