Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh women's union

  • Liên hệ

Hương Sơn là một huyện miền núi nằm phía tây của tỉnh Hà Tĩnh, với 32 đơn vị xã, thị trấn. Là một huyện có 56 km đường biên tiếp giáp nước bạn Lào, có đường Hồ Chí Minh đi qua 7 xã. Trình độ dân trí không đồng đều, đời sống kinh tế người dân so với mặt bằng chung toàn tỉnh vẫn còn thấp, bên cạnh đó tai tệ nạn xã hội và trật tự trị an trên địa bàn đôi lúc thiếu ổn định.

Tháng 6 năm 2012 huyện Hương Sơn thực hiện dự án "Cải thiện vệ sinh Cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra - CHOBA” (Choba giai đoạn 1) có 16 xã tham gia thực hiện dự án. Sau 4 năm thực hiện dự án toàn huyện 3.569 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó có 3.048 hộ làm nhà sinh hưởng gói thưởng dự án, 1.801 hộ xây dựng nhà vệ sinh tự hoại; 1.247 hộ xây dựng nhà vệ sinh 2 ngăn sinh thái tổng số tiền giải ngân 3.014.720.000đ cả 2 nguồn (gói hỗ trợ theo QĐ- 1186 của UBND tỉnh  và dự án).

Tháng 9 năm 2018, Hương Sơn tiếp tục được Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh lựa chọn là 1 trong 3 huyện tham gia thực hiện Dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA (Choba giai đoạn 3). Tham gia dự án lần này Hương Sơn có 6 xã: Sơn Mỹ, Sơn Tiến, Sơn Diệm, Sơn Hàm, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh là những đơn vị đang có tỷ lệ hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh nhiều nhất trong toàn huyện. Sau khi tiếp nhận dự án Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã thực hiện dự án tham mưu với UBND xã thành lập BQL dự án cấp xã do đồng chí chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban; Thành lập đội ngũ tuyên truyền viên là các chi hội trưởng phụ nữ các chi hội.

Để các hoạt động dự án đảm bảo theo kế hoạch đề ra Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Hương Sơn phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Ban quản lý xã Sơn Diệm tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn tuyên truyền viên dự án. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kiều Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban quản lý dự án cấp huyện; Trưởng ban quản lý, chủ tịch Hội LHPN các xã Sơn Mỹ, Sơn Tiến, Sơn Hàm, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng cùng với Ban quản lý và tuyên truyền viên dự án xã Sơn Diệm. Sau Hội nghị triển khai và tập huấn điểm tại xã Sơn Diệm, từ ngày 11/3 đến 15/3, Hội LHPN huyện phối hợp với UBND, Hội LHPN 5 xã còn lại hoàn thành Hội nghị triển khai và tập huấn tuyên truyền viên. Tại các Hội nghị đã giới thiệu tổng quan cơ cấu, tổ chức, kế hoạch thực hiện và kinh phí dự án WOBA cho cả 02 hợp phần vệ sinh và nước sạch; Quy trình khảo sát số liệu đầu vào; Quy trình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh … Thông qua Hội nghị các thành viên Ban quản lý, Tuyên truyền viên đã nắm bắt được  cách thức khảo sát, tổ chức tuyên truyền vận động thực hiện dự án. Hiện nay Hội LHPN huyện đang chỉ đạo các xã hoàn thành việc khảo sát số liệu đầu vào dự kiển hoàn thành trước 28/3.

Có thể khẳng định rằng các hoạt động dự Dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA (Choba giai đoạn 3) tại huyện Hương Sơn đảm bảo đúng lộ trình đã đề ra, hy vọng với sự quyết tâm, nỗ lực và kinh nghiệm, Hội LHPN huyện Hương Sơn sẽ triển khai có hiệu quả dự án, góp phần cải thiện đời sống cho phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ tỉnh Hà Tĩnh
http://nongthonmoihatinh.vn/
°