Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh women's union

  • Liên hệ

Xác định vai trò và vị trí của phụ nữ trong phong trào xây dựng Nông thôn mới đặc biệt là xây dựng khu dân cư Kiểu mẫu, trên tinh thần chỉ đạo của TT Hội LHPN Huyện và TT Đảng ủy xã Kỳ Châu, Hội LHPN xã Kỳ Châu, đã xây dựng kế hoạch cụ thể để phát huy tốt vai trò tích cực của phụ nữ trong viêc tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Theo tinh thần đó, trong thời gian qua Hội LHPN xã Kỳ Châu đã chỉ đạo các chi hội tham gia xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu Xanh – Sạch – Đẹp – Sáng bằng những việc làm cụ thể như giúp nhau cải tạo vườn tạp, trồng hàng rào xanh, chăm bón cây tại các tuyến đường mẫu; đặc biệt là phát huy vai trò trong việc giữ gìn nhà cửa đảm bảo “3 sạch”. Trong tháng 3/2019, Hội LHPN xã đã phát động 8 đợt ra quân lao động cộng sản giúp đỡ 8 gia đình neo đơn, phụ nữ sức yếu tại 02 chi hội dang xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu là Thuận Châu, Hiệu Châu; 03 đợt tổng dọn vệ sinh, làm cỏ tại tuyến đường mẫu thôn Hiệu Châu và Thuận Châu. Cử cán bộ và hội viên nòng cốt giúp chỉnh trang 18 ngôi nhà đảm bảo 3 sạch tại 3 thôn Châu Long, Hiệu Châu, Thuận Châu.

          Qua nhiều lần kiểm tra, mở các đợt chiến dịch “Phụ nữ tích cực phát huy vai trò xây dựng môi trường sống đảm bảo 3 sạch”, Hội đã có nhiều sáng tạo để không “lãng phí” sức huy động của hội viên Thường trực Hội chủ trương phân công lao động cho từng tổ phụ nữ đề huy động được nhiều lượt người tham gia vào nhiều việc khác nha. Vì thế đến nay các tổ phụ nữ đã tự giúp nhau trong việc cải tạo vườn hoang, chỉnh trang nhà ở. Sau mỗi đợt phát động Hội đều có những đánh giá cụ thể đối với các tổ phụ nữ. Với cách làm như vậy thì đến nay các khu dân cư đã sạch sẽ, chị em phụ nữ có ý thức cao hơn trong việc giữ gìn những thành quả mình làm ra.

          Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã Kỳ châu tiếp tục phát động phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ theo tinh thần đổi mới, phát huy truyền thống và vai trò chủ thể của phụ nữ trong xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch” phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đó là xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao và nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tập trung hướng vào các hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên như: Tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tổ chức tốt cuộc sống gia đình; tạo điều kiện để phụ nữ phát huy nội lực, tinh thần tự chủ trong lao động, sản xuất, xây dựng gia đình và phấn đấu 100% hộ gia đình hội viên tham gia phân loại rác thải tại nguồn góp phần xây dựng xã Kỳ Châu đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ tỉnh Hà Tĩnh
http://nongthonmoihatinh.vn/
°